Editorial Board

EDITORIAL BOARD

 

Editor-in-Chief

Padmaj S Kulkarni, Pune

 

Immediate Past Editor-in-Chief

Raghunadharao Digumarti, Visakhapatnam

 

Joint Editor

Jyoti Bajpai, Mumbai

 

Editorial Advisors

Gouri Shankar Bhattacharya, Kolkata

Sudeep Gupta, Mumbai

 

Section Editors

Bharatsinha Bhosale, Mumbai

Kaustav Talpatra, Mumbai

TVSVGK Tilak, Pune

Aditi Dastane, Pune

Mahesh M. Mandolkar, Pune

Pradeep Kulkarni, Pune

Reetu Jain, Mumbai

Deepak Dabkara, Kolkata

Venkatraman Radhakrishnan, Chennai

Bivas Biswas, Kolkata

Priyanka Srivastava, Karamsad

 

Section Advisors

Hemant Malhotra, Jaipur

Shripad D Banavali, Mumbai

K. Govind Babu, Banglore

Purvish Parikh, Mumbai

Manish Agarwal, Mumbai

Kumar Prabhash, Mumbai

Chirag Jyotiker Desai, Ahmedabad

Senthil Rajappa, Hyderabad

Rakesh Jalali, Chennai

Nita Nair, Mumbai

 

Special Content Editors

Tarini Prasad Sahoo, Bhopal

Rejiv Rajendranath, Chennai

Parikshit Prayag, Pune

Sujit Nilegaonkar, Pune

Sanjay Desai, Pune

 

Web Editor

Prashant Mehta, Faridabad

 

Associate Editors

Maheboob Basade, Mumbai

Nikhil Ghadyal Patil, Hyderabad

 

Zonal Editors

Bhavesh B Parekh, Ahmedabad

Tarini Prasad Sahoo, Bhopal

Linu Abraham Jacob, Bangalore

Randeep Singh, Delhi

Deepak Dabkara, Kolkata

 

Trainee Editor

Shruti Gandhi, Pune

 

Sub-Editor

Amrita Prayag, Pune

Vinayak Deshpande, Mumbai

 

Senior Editorial Assistant

Yogesh Kembhavi, Mumbai

 

National Advisory Board

Lalit Kumar, Delhi

Raju Titus Chacko, Vellore

Shailesh Shrikhande, Mumbai

Rajendra Badwe, Mumbai

Shuvro Roy Choudhury, Kolkata

Shad Salim Akhtar, Shrinagar

Jeremy Pautu, Mizoram

BK Smruti, Mumbai

Hemant Dadhich, Kota

Narayanankutty Warrier, Calicut

Lalit Mohan Sharma, Jaipur

Ajay Bapna, Jaipur

Surendra Beniwal, Bikaner

 

International Advisory Board

Jaffer Ajani, USA

Gilberto Lopes, Brazil

Karen Goodman, USA

Mary O’Brien, UK

Sandra Swain, USA

Edith Perez, USA

Ghassan Abu, USA

Ajit Venniyoor, Oman

Paul Mitchell, Australia

Rakesh M. Jamkhandikar, Oman

Apar Kishor Ganti, USA

Amit Khot, Australia

David James Kerr, UK

Soe Aung, Myanmar

Sanjeev Sewak, Australia

Ravindran Kanesvaran, Singapore

Fatima Cardoso, Portugal

Christopher Steer, Australia

Alex A. Adjei, USA

Alexandru Eniu, Romania

Premal H. Thaker, USA

Etienne GC Brain, France


  Feedback 
  Subscribe 
  About the journal